Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strengthening of H2020-funded project "OligoGpivotalCF"

Alternative title: Forsterkning av H2020-prosjekt "OligoGpivotalCF"

Awarded: NOK 1.00 mill.

AlgiPharma is the coordinator of a Horizon 2020 supported project ("OligoGpivotalCF") with main objective to bring our drug candidate "OligoG" to the market as a drug for Cystic Fibrosis (CF) by conducting a pivotal clinical trial in humans. This project will strengthen and support "OligoGpivotalCF" by funding activities that will facilitate recruitment of patients and clinics, as well as building competence in areas that are important to reach the market with a new drug. The main activities that will strengthen the H2020 project are (and their expected effect is): i) participation in scientific conferences within the area of CF; networking with opinion leaders, patient organizations, and other stakeholders (increased recruitment of patients and clinics to the study, improved dissemination of results) ii) participation in general pharma/biotech network meetings (awareness, dissemination, commercialization of technology in areas outside CF) iii) participation in competence-raising meetings/courses in areas that are important to reach market (medicine to market faster) AlgiPharma has participated in a number of conferences during the project period. TSANZSRS (Thoracic Society Australia New Zealand Society for Respiratory Science) in Brisbane in March/April 2019, EuroTox 2019 in Helsinki, ECFS (European Cystic Fibrosis Society) 2019 in Liverpool, and the NACFC (North American Cystic Fibrosis Conference) in Nashville in october/november 2019. We have also had talks with the FDA (Food and drug administration) to seek advice on how to get a marked approval in the United States (Pre-IND meeting). In 2020 and 2021 we had to scale down our planned activities due to the covid-19 pandemic, but we have arranged a consortium meeting in Brussels in January 2020, a virtual consortium meeting in June 2021 and January 2022. AlgiPharma has attended several virtual conferences, among them ECFS in September 2020 and 2021, NACFC in 2020 and 2021 which gave valuable insight from Key opinion leaders in the latest CF research relevant for our trial. Unfortunately, the project ended before the clinical trial could be concluded.

Støtte fra prosjektet 298342 - Strengthening of H2020-fundet project "OligoGpivotalCF" gav mulighet til enda større grad å møte nøkkelpersoner i CF-miljøet som gav verdifulle innspill til vår kliniske studie. Midlene ble brukt til deltagelse på Europeiske, Amerikanske og Australske CF-konferanser og dette bidro til å gjøre CF studien vår bedre. Vi fikk i tillegg møtt klinikkledere fra flere land som var interessert i å bli med i konsortiumet vårt. Desverre satte Covid-19 pandemien en stopper for den kliniske studien og den er fortsatt utsatt, så resultatene er ikke klare. AlgiPharma jobber fortsatt for at OligoG skal ha en rolle for å lindre plagene og bedre livskvaliteten til pasienter med CF.

Formålet med prosjektet er å forsterke Horizon2020 støttet prosjekt "OligoGpivotalCF", kontraktsnummer 755234, i delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing». OligoGpivotalCF løper i perioden 01.01.2018 til 31.12.2020, men vil bli forlenget med intill 2 år, og har som hovedmål å bringe AlgiPharma sin legemiddelkandidat, OligoG, til markedet. Prosjektet skal utføre en pivotal, klinisk fase 2b studie i mennesker for å dokumentere virkning og sikkerhet til OligoG, som et slimløsende legemiddel for Cystisk Fibrose pasienter med en ny virkningsmekanisme basert på kompleksering av Ca2+. Det er satt sammen et europeisk konsortium med 6 partnere som har komplementære spisskompetanser innenfor CF-området. AlgiPharma leder konsortiet og vil ha rollen som koordinator. Forsterkningen av H2020-prosjektet vil skje gjennom deltakelse på relevante konferanser og møter innenfor CF-området, samt ved gjennomføring av direkte møter og eventuelt kompetansehevende kurs med opinionsledere, regulatoriske myndigheter, og konsulenter med spesialistkompetanse på områder som er viktige for å nå markedet med et nytt legemiddel. Vi forventer at forsterkningen vil ha følgende direkte effekter på prosjektet: (i) bedret og mer effektiv rekruttering av klinikker og pasienter til studien, (ii) nettverksbygging som gir økt oppmerksomhet om prosjektet og vil gi mer effektiv spredning av prosjektresultater til alle interessenter, (iii) økt markedskunnskap og forbedret kompetanse på spesifikke temaer som er nødvendig for å nå markedet. Det forventede og ønskede sluttresultatet er at OligoG kommer helt ut til markedet raskest mulig etter avsluttet klinisk studie.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering