Back to search

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

OPPLEV TELEMARK Følgjeforsking 2019

Awarded: NOK 50,000

Til Telemark AS har i dag god etterspørsel, men vi ønskjer å auke omsetnaden ved å bli større i dagens marknad og identifisere nye marknader. Reiselivsnæringa framstår som ein slik marknad. Skal vi lykkast med dette må vi bli meir synlege på tvers av plattformer og kommunikasjonskanalar. Tiltak innan marknadsføring, sal og kompetanseheving blir avgjerande. Lykkast vi med vår strategi, vil Til Telemark også bidra til å auke interessa for og skape vekst for fleire aktive kunstnarar og kulturaktørar i Telemark.

Funding scheme:

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet