Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vindmølletårn i tre

Awarded: NOK 50,000

Project Number:

298701

Project Period:

2019 - 2021

Funding received from:

Location:

Aaneslands Limtre og Aanesland Fabrikker ser muligheten til å bruke tre i konstruksjon av moderne og bærekraftige vindmølletårn. Det er tidligere gitt støtte fra Miljøteknologiordningen til et innledende prosjekt for å utvikle en produksjonsklar løsning, testet og godkjent for den planlagte vindkraftutbyggingen i Birkenes, og andre norske og nordiske vindutbyggingsprosjekter. I prosjektet som er støttet av Miljløteknologiordningen skal Aanesland få på plass nødvendige tekniske godkjenninger og sertifiseringer for å kunne bruke vindmølletårn i tre i norske og nordiske vindkraftutbygginger. Dette vil bl.a. skje i samarbeid med SWECO (se vedlagt kopi av søknad til miljøteknologiordningen). Det søkes nå om støtte til å utvikle en videre søknad til SMB-instrumentet for å arbeide med forretnings- og utviklingsplan og tilhørende markedsavklaring og mulighet for kommersialisering i det europeiske markedet. Aktuelle samarbeidspartnere vil bl.a. være ledende europeiske vindturbinleverandører som Siemens Gameca. Vensys og Westas. Introduksjon av konseptet og videre utvikling av samarbeid med en eller flere av disse vil være en viktig del av det videre europeiske prosjektet.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020