Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid 2019

Awarded: NOK 87,400

Project Number:

298747

Project Period:

2019 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Vi har som mål å delta på 4 - 5 konferanser / messer utenfor Europa med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være i fokus, fremst mot industri. Det er ikke sikkert at vi vil gjennomføre alle disse aktivitetene.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen