Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Coolingboost

Awarded: NOK 34,949

Coolboost vil undersøke sammenhengen mellom tradisjonell kjøleteknologi og ny nanoteknologi for å utvikle ny kunnskap og produkter til nytte for både selskapet Arctic cooling-systems og det nasjonale kjøleteknologisamfunnet som helhet. I dette forprosjektet er målet å utføre forberedende arbeid til en planlagt innovasjonssøknad. Dette innebærer å etablere et prosjektkonsortium, avdekke risikomomenter knyttet til nanopartikler og kjøleteknologi innenfor RRI samt utvikle teoretiske modeller og beregne teoretiske effekter på kjølemedium og ytelser til et standard kjøleanlegg som produseres i bedriften. De teoretiske resultatene skal sammenliknes med kravspesifikasjon.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale