Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

Awarded: NOK 0.21 mill.

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital ønsker å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont 2020. St. Olav Hospital prioriterer deltagelse i Horisont 2020, og PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikre søknader som sendes inn med deltagelse fra St. Olav Hospital. St . Olav Hospital vil organiserer årets PES-støtte inn to deler: 1) PES som omfatter løpende søknader til konkrete utlysninger i Horisont 2020. 2) POS som omfatter langsiktig posisjonering i Europa for å bygge nettverk og allianser.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020