Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2019

Awarded: NOK 0.28 mill.

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i fire søknader til H2020 og ERA-nett i 2019. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulike konsortsier for å søke EU-prosjekter. NORSØK skal delta på ett arrangement i regi av TP-Organic i 2019. I tillegg skal NORSØK delta på en samling i regi av ISOFAR – International Society of Organic Agriculture Researc og en internasjonal fagsamling. Deltagelsene på ulike internasjonale arenaer er en del av NORSØK sitt arbeid for å posisjonere seg som attraktiv samarbeidsparter for å søke prosjekt finansiert av EU. NORSØK arbeider for å delta i fire ulike prosjektsøknader til H2020 i 2019. NORSØK sin rolle vil være arbeidspakkeleder og/ eller prosjektmedarbeider. Prosjektene det søkes midler om skal være innen tema som er prioritert i NORSØK sin gjeldende strategiske plan.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020