Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Number:

299156

Project Period:

2019 - 2019

Funding received from:

Location:

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgskolen som har spesielt gode forutsetninger for å lykkes. Disse miljøene er nærmere beskrevet under punkt 5 i vedlegget til søknaden. 2. Posisjoneringstiltak for utvalgte miljøer ved høgskolen. For 2019 ønsker vi å bruke midler på tiltak som er nevnt under punkt 4 i vedlegget. Midlene skal ikke brukes for å jobbe mot spesifikke søknadsfrister, men for å posisjonere og tilrettelegge for fremtidig deltagelse i søknader. Dette skal skje gjennom nettverksetablering og målrettet arbeid for å etablere konsortier med samarbeidspartnere innen akademia, næringslivet og offentlig sektor.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020