Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

Awarded: NOK 3.3 mill.

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss i for fremtidige utlysninger er i tillegg til ovennevnte temaer bl.a. persontilpasset medisin, CCS, deponianalyser og industri 4.0. I 2018 var første året etter at IFE startet en stor intern mobilisering mot å øke EU-aktiviteten. Som vist til innledningsvis i vedlegget lykkes vi godt med satsingen første året og mye "nybrotsarbeid" ble lagt ned. Vi er imidlertid fremdeles i en oppstartsfase og det er mange prosesser og ressurser som fremdeles må utvikles, plasseres og landes i organisasjonen. I 2019 vil IFE ha et ekstra fokus på å styrke den interne kompetansen på det økonomiske og juridiske i EU-prosjekter.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Areas and Topics

Miljøvennlig energiFornybar energi, solMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringMiljøvennlig energiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriIKT forskningsområdeDigital sikkerhetPortefølje Energi, transport og lavutslippNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)IKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierSamfunnssikkerhetNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleHelseMiljøvennlig energiEnergibruk i industriMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handel