Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2019 på VID

Awarded: NOK 0.33 mill.

Det er viktig for VID å jobbe med en bredspektret kompetanseheving. Dette inkluderer forskere, forskningsadministrasjonen, samt øvrig administrativt personale. Aktuelle forskere vil bli oppfordret til å søke om Marie Sklodowska Curie-stipend, og vi vil også søke om COST action-funding til nettverksbygging. Forskningsadministrasjonen vil spisse sin kompetanse når det gjelder H2020 og relevante utlysninger, og også andre ansatte vil få tilbud om relevant kursing. Det vil bli avholdt informasjonsmøter i samarbeid med NFR og med EU-enheten ved Universitetet i Stavanger, som VID har et samarbeid med. Det er allerede gjennomført to møter i januar på VID Oslo – det ene var et informasjonsmøte med NCP’en fra NFR vedr EØS (som ikke er en del av PES søknaden), det andre var et informasjonsmøte om EU søknadsskriving ved Inger Nordgard ved NFR. VID har to sentre for sine phd-programmer; Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP), og Senter for misjon og globale studier (SMG). Phd-studentene ved VID er tilknyttet ett av disse sentrene, i tillegg til at sentrene har et utstrakt og integrerende samarbeid med fagmiljøene på tvers av VID. I tillegg har VID et Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) som jobber aktivt med internasjonale partnere. VID har også tre fakulteter, fakultet for teologi og verdibasert ledelse, fakultet for sosialfag og fakultet for helsefag. To fagpersoner vil få dedikert tid til arbeid med H2020 og forberedelse til mulige søknader. VID ønsker å være kjent som en kvalitetsinstitusjon med kompetente medarbeidere og motiverte og engasjerte ansatte og studenter. VID har markert høye forskningsmessige ambisjoner, og ønsker i den forbindelse å støtte utviklingen av forskere og forskningsgrupper med et fremragende potensial og/eller av høy internasjonal kvalitet. Deltakelse i H2020 anses som et vesentlig virkemiddel i denne sammenhengen.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020