Back to search

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2019

Awarded: NOK 1.4 mill.

Prosjektet gjelder gaveforsterkning på bevilgningen fra Kavli Foundation til Kavliinstituttet ved NTNU. Instituttet har til hensikt å avdekke mekanismer for nevral beregning i komplekse hjernesystemer studert i forskjellige arter under et bredt spektrum av betingelser. Instituttets primære fokus har vært, og er, på hjernens mekanismer for koding av sted og stedshukommelse. Instituttets forskere har oppdaget mange av hjernens elementer for koding av posisjon, inkludert gittercellene i entorhinal cortex, som May-Britt Moser og Edvard Moser fikk nobelprisen for. Forskningen på mekanismene som skaper disse cellene og hvordan de bidrar til stedsans er blant de viktigste oppgavene for Kavliinstituttet anno 2019. Men instituttet har også tatt en aktiv rolle i utforskingen av nevrale elementer for tid, basert på oppdagelsen av en mekanisme for episodisk tid i Mosergruppen nylig. I tillegg har nye forskergrupper kommet til, og instituttet har nå en aktiv forskningsprofil omkring nevral representasjon av kroppsposisjon i hjernebarken, samt mekanismer for sensorimotorisk transformasjon i enklere hjernesystemer. Instituttet er aktivt i gang med å utvikle metoder for celle-spesifikke transgene intervensjoner og har tatt betydelige skritt mot å anvende denne kunnskapen med tanke på å forstå Alzheimers sykdom, som oftest begynner i akkurat de hjernesystemene hvor sted og tid studeres i grunnforskningsprosjekter på Kavliinstituttet.

Funding scheme:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen