Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Forum for biomarine næringer – Verdiskaping fra marin biomasse, Alta 8.-9. april 2019

Awarded: NOK 86,945

Project Number:

299584

Project Period:

2019 - 2019

Organisation:

Subject Fields:

Forum for biomarine næringer er en konferanse og følger opp følger tidligere arrangementer i Nord-Norge, med Forum for Bionamine næringer i Tana i mai 2018 som den siste i Finnmark. Denne gangen arrangeres konferansen i Alta. Konferansen skal være en aktiv pådriver og koordinator for styrking av F&U og næringsutvikling med hovedvekt på biomarine næringer i Nord-Norge og særskilt i Troms og Finnmark. Konferansen i 2018 i Tana hadde fokus på makroalger, med temabulker rundt produksjonsteknikker, FoU-aspekt mot medisin, mat og dyrefor, og regionalt regelverk. Årets konferanse ønsker å inkludere et bredere biomarint spekter, med alger, skjell og bløtdyr, restråstoff fra fisk, krabbe og reker. 2018-konferansen gav tilbakemeldinger om å inkludere mer informasjon om marked og markedskanaler. Det vil derfor være et verdikjedefokus på 2019-konferansen. FoU-fokus vil dreie mer mot fangst- og produksjonsteknikker for å øke råstoffets verdi, og mot foredling for å bringe produkter høyere opp i verdikjeden. Med representasjon fra internasjonale markeder vil vi gi direkte informasjon til produsenter om hva markedet ønsker. Nettverksaktiviteter og dialog vil stå sentralt i programmet for konferansen.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project