Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansestøtte, 17th International Conference on Software Engineering and Formal Methods (SEFM 2019), Oslo, 16-20. september 2019.

Awarded: NOK 99,999

Se http://sefm2019.inria.fr/ for mer informasjon om SEFM 2019 og dens satelitt-workshops. SEFM er en anerkjent internasjonal konferanse innen software engineering og bruk av matematiske metoder for software-utvkling. Den er ranket som en CORE B konferanse. SEFM har regelmessig over 100 innsendte artikler, og det kommer normalt rundt 80 personer fra hele verden til SEFM og dens workshops. SEFM har Springer LNCS proceedings og utvalgte artikler vil også bli publisert i spesialutgaver av tidsskriftene "Software and Systems Modeling" og "Formal Methods in System Design". Dette vil være en ypperlig anledning for norske forskere innen IKT til å få med seg toppforskning innen software engineering, og til å knytte kontakter med ledende forskere og brukere fra hele verden. For eksempel, våre inviterte foredragsholdere er: Professor Koushik Sen fra University of California, Berkeley, som er ett av verdens sterkeste universiteter innen dataforskning; Professor David Basin fra ETH Zürich, som kanskje er Europas ledende sikkerhetsekspert innen sikkerhet (et aktuelt tema for mange IKTPLUSS prosjekter) og hvis gruppe nylig fant mange feil i 5G-standarden; og Professor Wil van der Aalst fra RWTH Aachen, som har publisert rundt 700 papers, og er en av forskerne innen data med høyest h-indeks i verden. (Se http://sefm2019.inria.fr/keynotes/) Så dette bør bli et bra arrangement med mulighet for å knytte kontakter med noen av de beste forskningsmiljøene i verden. SEFM er en tredagers-konferanse (onsdag-fredag). Vi har dessuten 4 workshops på mandag og tirsdag.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project