Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

299983

Application Type:

Project Period:

2019 - 2019

Location:

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstract. Dagen før konferansen blir det arrangert en egen PhD-dag. Hovedkonferansen består av keynotes, posters og parallell-sesjoner. Foreløpig program ser slik ut: 15. OKTOBER - PREKONFERANSE MED SAMLING FOR PH.D. STIPENDIATER 16. OKTOBER - KONFERANSEDAG 1 09.00 Registrering 10.00 Åpning 10.15 Keynote: Jóhanna Einarsdóttir 10.45 Pause 11.00 Parallellsesjoner 12.30 Lunsj 13.30 Parallellsesjoner 15.00 Pause 15.15 Keynote: Roberta Michnick Golinkoff 15.45 Etablering av og arbeid i nettverksgrupper 19.00 Konferansemiddag 17. OKTOBER - KONFERANSEDAG 2 09.00 Keynote: Liv Torunn Grindheim 09.30 Parallellsesjoner 11.00 Posterpresentasjoner 11.30 Lunsj 12.30 Parallellsesjoner 13.00 Pause 13.15 Parallellsesjoner 14.45 Pause 15.00 Keynote: Ingunn Størksen 15.30 Avslutning Tema for keynotes/hovedforedrag er: Jóhanna Einarsdóttir - Childrens and educators views on belonging to a multicultural preschool community Roberta Michnick Golinkoff - Speaking out for the role of language and play in early literacy Liv Torunn Grindheim - Korleis kan leik bidra til kvalitet i barnehagesektoren? Ingunn Størksen - Lekbasert læring i barnehagen Les mer her: www.uis.no/filiorum Les om konferansen her: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/konferanser/norsk-barnehageforskningskonferanse-2019/ Les om hovedforedrag her: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/konferanser/norsk-barnehageforskningskonferanse-2019/hovedforedrag/

Activity:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren