Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Automatisk innhenting av store mengder oppdatert og kvalitetssikret havdata ved å kombinere autonome enheter og høyteknologi.

Awarded: NOK 60,000

Project Manager:

Project Number:

300089

Project Period:

2019 - 2021

Funding received from:

Location:

Formålet med prosjektet er å markant øke tilgangen til, og muligheten for å få, kvalitetssikrede måledata fra havene, rundt havbruk og rundt eksisterende olje- og gass-installasjoner, samt fremvise disse data i brukervennlige brukergrensesnitt, sporbare og ferdig analysert. De mest sentrale utfordringene med å få etablert prosjektet er: * Mange aktører fra flere land skal enes og samarbeide over tid. * Etablerte aktører i bransjen vil motarbeide prosjektet fordi vi automatiserer og tar bort behov for båter og mennesker. * Flere høyteknologiske produkter er fremdeles i utviklingsfasen og må fortløpende ferdigstilles i løpet av prosjekttiden. * Prosjektet må markedsføres samtidig med utviklingen for å ha sluttkunder klare til ferdigstillelse, eller helst før. Prosjektet vil kunne revolusjonere måten beslutningstakere rundt om i verden får sine måledata angående forurensning, global oppvarming, endring av havstrømmer, lekkasjer i eksisterende olje- og gassanlegg og lignende.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020