Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Teknisk mulighetsstudie av et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem for EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer.

Alternative title: Technical feasibility study of a potentially new, accurate and affordable sensor for ECG measurement & cardiac fibrillation detection.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Feasilbility study for a new sensor system for ECG monitoring that is more comfortable and user-friendly compared to what is available on the market today. The project's overall objective is to develop, test and verify a potentially new user-friendly, accurate and affordable sensor system for continuous ECG measurement and cardiac fibrillation detection.

Ambisjonen med prosjektet er å gjennomføre en "feasilbility-study" for et sensorsystem for EKG-monitorering som er rimiligere og mer brukervennlig sammenlignet med det som er tilgjengelig på markedet i dag. Prosjektets overordnende mål er å utvikle, teste og verifisere et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorplaster-konsept for kontinuerlig EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer. Det skal fremstilles et prototype-konsept, bestående av et multi-elektrode sensorplaster og software for prosessering, analyse og fremstilling av EKG-data. Utfordringen i prosjektet er oppnå en tilstrekkelig god nok yteslse for de til dels motstridende ytelsesparameterene: 1) målenøyaktighet; 2) batterilevetid; og 3) produksjonskostnad. Dersom forprosjektet viser at man er i stand til å oppnå tilstrekkelig god nok ytelse, så er ambisjonen å videreføre prosjektet med et mål om å videreutvikle, industrialisere og kommersialisere løsningen.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale