Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å delta på H2020 & Horizon Europe Financial Management Training i Brussel

Awarded: NOK 19,999

Project Number:

305295

Project Period:

2019 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Det søkes om støtte til å reise til Brussel på et 3-dagerskurs om finansiell styring og rapportering i Horizon 2020 og Horizon Europe, arrangert av European Fund Management Consulting. Bedriften har per i dag et Horizon 2020-prosjekt gående (SME Instrument Phase II, prosjektnummer 830698) hvor Alginor er koordinator og eneste deltaker, og skal snart inn i en rapporteringsperiode der det er essensielt at kostnader føres og rapporteres korrekt. Dette kurset vil være en god mulighet til å tilegne seg essensiell kunnskap innen prosjektstyring. Bedriften er også i gang med søknader til både Eurostars og BBI JU med planlagt innsendelse innen de neste to årene. Kurs som dette vil derfor være en god arena for å møte andre bedrifter som er knyttet til eller har interesse for Horizon-programmene, og vår deltaker vil aktivt bruke tiden i Brussel til å danne nye bekjentskaper. Av erfaring vet vi at slike arrangementer gjerne fører til fremtidige prosjektsamarbeid, både med Alginor som koordinator og deltaker.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020