Back to search

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Awarded: NOK 5.0 mill.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen