Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Awarded: NOK 23,000

Delfinansiering av open access artikler.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang