Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser

Alternative title: Safety case for automatic and autonomous busses

Awarded: NOK 7.0 mill.

The project's main goal is to develop a safety case for self-driving buses. Safety case is required by standards such as ISO 26262 for cars, buses, trailers and motorcycles. Something completely new is that we will develop a short (1-3 pages) practical safety case that is more understandable to most people and therefore can be used for the public. So far in the project, we have performed several tests (Kongsberg, Trondheim and Førde), interviews and included focus groups in Trondheim and Førde. The focus group interviews were led by an experienced interviewer, while the researchers listened to the answers from the neighbouring room. Based on these tests, interviews, literature study and focus groups, we have drafted a safety case for the public. In addition, we found as part of the surveys that there is a big difference between what result in trust and what is considered safe (which is included in the security certificate). We have also developed information sheets that is necessary to achieve trust among the public. Since the start, we have arranged 3 professional forums in which several external companies have also participated. In 2021, a new standard ISO/SAE 21434 was issued, which includes requirements for a "security case". We started looking at this in 2021 and will continue to do so in 2022. So far we have published five papers. The safety certificate must show why user groups such as passengers and fellow road users, the authorities, and the insurance industry can have confidence in self-driving vehicles. This will be done by comparing a large amount of information that collectively documents the level of security.

Vy har en satsning på selvkjørende busser for å dekke deler av transportbehovet for sikker, rimelig og miljøvennlig transport. I samarbeid med bl.a. Applied Autonomy som er deleid av oss, har vi nå pågående testing av busser med en operatør ombord. Vi utvikler også nå et flåtestyringssystem. Resultatene er så langt gode og vi nærmer oss neste testfase med buss i normal trafikk uten operatør ombord. Vi har identifisert et behov for å dokumentere sikkerhetsnivået i form av sikkerhetsbevis (SafetyCase). Vi trenger dette i første omgang for å skaffe tillatelse til testing og på lengre sikt for å starte ordinær drift. Kort sagt er utfordringen å etablere tilstrekkelig tillit hos ulike interessenter, som er passasjerer, medtrafikanter, godkjennende myndigheter, og forsikringsaktører. Et sikkerhetsbevis er en strukturert samling av informasjon som samlet dokumenterer (beviser) et gitt sikkerhetsnivå, f.eks. dokumentasjon fra utvikling og test, simuleringer, sikkerhetsanalyser, driftsdata etc. Det finnes nærliggende løsninger men ingen som gjør dette for autonome system som er basert på store komplekse programvaresystem og sensorer. Dagens regelverk stiller krav om sikkerhetsbevis, men det finnes så langt ingen konkrete retningslinjer. Vi har etablert et samarbeid med Statens Vegvesen (myndighet), ITS Norge (interesseorganisasjon), Tryg Forsikring (forsikringsaktør) og det ledende forskningsmiljøet på sikkerhetskritiske system og sikkerhetsbevis. SINTEF, NTNU og Univ. i Sør-Øst Norge vil bistå oss med krav og design for sikkerhetsbevis, utvikle innhold, og etablere en felles publiseringsløsning som må være enkel å vedlikeholde og som må dekke behovet til ulike interessenter. Innovasjonen i prosjektet er ambisiøs og verdensledende, men nødvendig og realistisk med den ekspertisen vi har samlet. Vi vil samarbeide med franske EasyMile (vår leverandør av buss) og opprette et fagforum med bred deltakelse fra eksperter på fremtidens transportløsninger.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025