Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Awarded: NOK 0.44 mill.

Støtter til OsloMets publiseringsfond med inntil 50 % av institusjonens kostnader til åpen publisering i 2018.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang