Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Awarded: NOK 16,000

..

Vi ønsker å organisere en årlig fagkonferanse i Oslo under paraplyen «makroøkonomi», med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Målet er å bringe sammen et publikum fra akademia, politikkinstitusjoner (særlig Finansdepartementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Skatteetaten), interesseorganisasjoner som NHO og Finans Norge, private finansinstitusjoner og journalister. Motivet er å opplyse den norske fagdebatten om makro- og finansøkonomiske problemstillinger, samt å forsterke forbindelsene mellom akademia, politikk- og finansielle næringsmiljøer, og de som styrer debatten i norsk offentlighet. Konferansen vil hvert år ha to deler. Første del vil være bygd rundt en aktuell politikkrelevant problemstilling. Her vil foredragene være særlig rettet mot beslutningstakere. Foredragsholderne vil være inviterte økonomer som er internasjonalt anerkjent som ledere innen sitt fagfelt. Her vil det også være en paneldebatt med internasjonale forskere og norske økonomer utenfor akademia. Andre del vil være en standard akademisk konferanse med inviterte foredragsholdere og en internasjonal utlysning ("call-for-papers"). Ettersom kvinner er underrepresentert innenfor feltet makroøkonomi, vil vi søke å alltid ha minst en kvinnelig hovedtaler. Tittelen for konferansen er Oslo Macro Conference. Konferansen ble arrangert første gang i august 2019. Erfaringen var svært positiv, med bred deltagelse fra akademia og beslutningstakere. Konferansen i 2021 er planlagt 19. og 20. august. Hovedtemaet for politikkdelen av konferansen er planlagt å være realøkonomiske konsekvenser av finansiell regulering. Nøyaktig avgrensing av temaet vil tilpasses foredragsholderne. Jennifer La'o (Columbia University) er allerede bekreftet som en av hovedtalerne dersom arrangementet finner sted som planlagt.

Activity:

FINANSMARK-Finansmarkedet