Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Alternative title: Norwegian vegetarian for the future - Norwegian vegetables, legumes and grains in sustainable vegetarian products.

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Number:

309559

Project Period:

2020 - 2024

Location:

Partner countries:

Vegetarian products and concepts in the ready-to-eat category are growing rapidly in the market today. Nowadays, vegetarian products in the Norwegian market are either imported, or based on a large proportion of imported raw materials and ingredients. The project NORSKVegetar will work with key challenges to increase the production of Norwegian food products in the vegetarian segment, based on Norwegian plant-based raw materials. The project will be an important contribution for the future, through interdisciplinary value chain collaboration between Norwegian companies and research institutions. Norwegian plant-based raw materials and side streams, optimal processes and new technology, as well as market and consumer understanding are the focus in the project. We have defined five areas with key challenges that are important to succeed in innovation: 1) Plant-based ingredients and vegetarian products with most Norwegian raw materials - we want products with a variety of Norwegian plant-based raw materials and ingredients, 2) Technology for optimal pre-processing of Norwegian plant-based raw materials - we want to refine Norwegian plant-based raw materials for various ingredients that can easily be included in recipes for new Norwegian vegetarian products of high quality, 3) Increased sustainability through increased use of residual raw materials and side streams for food and additives - we want to increase the value of surplus raw materials which today is used for animal feed and composting, 4) Nutritional quality - we want good nutritional composition of ingredients and products, 5) High acceptance in the market - we want that ingredients and products from the project meet market and consumer needs. NORSKVegetar is based on all these challenges across industries and disciplines and will develop new knowledge for future production of vegetarian products. Case work has been conducted during 2021.

-

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Den overordnet idéen for innovasjonsprosjektet NORSKVegetar er at verdiskapingen skal skje gjennom å benytte norske, plantebaserte råvarer for produksjon av nye, funksjonelle ingredienser og bærekraftige, smakfulle og ernæringsmessig gode norske vegetarprodukter med høy aksept hos forbrukere som ønsker å spise mer plantebasert. Prosjektet skal frembringe ny kunnskap som løser sentrale utfordringer for å få økt produksjon av rent vegetariske produkter basert på gode norske råvarer. Prosjektet skal jobbe med sentrale utfordringer som er viktig for å lykkes med innovasjonen: Plantebaserte ingredienser og vegetarprodukter med mest mulig norske råvarer, teknologi for optimal forbehandling av norske plantebaserte råvarer, økt bærekraft gjennom økt bruk av restråstoff og sidestrømmer til mat og som hjelpestoff, ernæringskvalitet og høy aksept i markedet. NORSKVegetar tar utgangspunkt i alle disse utfordringene og skal på tvers av bransjer og fagområder utvikle ny kunnskap for framtidig produksjon av vegetarprodukter. Verdiskapingen ligger i å skape merverdi for norske planteråstoff gjennom forskningsbasert videreforedling hos norske bedrifter og gjennom økt salg av norske vegetarprodukter.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri