Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

Alternative title: Sustainable rehabilitation of urban water- and wastewater networks

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

309604

Project Period:

2020 - 2024

Location:

In the project 'Sustainable rehabilitation of urban water- and wastewater networks' municipalities and researchers will develop a new management tool to help Norwegian municipalities with the rehabilitation planning of water- and wastewater networks. This will secure safe drinking water to citizens and clean wastewater to the sea, both now and in the future. The total length of the water- and wastewater pipe network in Norway is about 80 000 km. That is a length equal to two times around the globe at equator. How is little Norway supposed to manage such enormous lengths of pipes in a cost-effective and sustainable manner? That is the challenge the project wishes to solve. The length of the network is not the only problem we are facing. The network is ageing, and the pipes are well hidden two meters below the ground, where they are difficult to examine and difficult to renew. Norway is dependent on the drinking water networks in order to supply safe and secure drinking water, and dependent on the wastewater networks to prevent the pollution of ground waters, rivers, fjords and the coast. Norwegian municipalities must annually invest large sums of money for managing and renewing the networks. The importance of investing right at the right time at the right place is priceless. The municipalities do not currently have the tools to do this, and are in need of development and innovation within the area. The new tool that will be developed in the project will help Norwegian municipalities with the rehabilitation of the right pipes at the right time with the right method. Drammen together with Oslo, Trondheim and Bergen, SINTEF, NTNU, Norconsult, Multiconsult and Norsk Vann will cooperate in order to develop a software which will facilitate the management of urban pipe networks. The results will contribute to a better use of the water fees, and it will help to make management decisions more sustainable by minimizing CO-2 emissions and interventions in urban areas.

-

Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende 50 årene; fornyelse av ledningene som forsyner Norge med drikkevann og fornyelse av avløpsnettene som håndterer og frakter vekk avløpsvannet. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner. En investering i ledningsnett er en investering som er låst for de neste 100 årene eller lengere. At man tar de rette valgene, er helt prekært for å drive en bærekraftig vannbransje. 'Fornyer vi nok' er det spørsmålet som stadig stilles. De overordnede utfordringene og behovene som allerede er påpekt er knyttet til: (1) Hvor mye og når bør hver enkelt kommune til enhver tid investere i fornyelse av ledninger? (2) Hvor bør kommunene fokusere fornyelsesinnsatsen? (3) Vil dagens investeringsnivå i fornyelse føre til at fremtidige generasjoner må ta igjen et etterslep av faktisk behov? VA-virksomheter har ingen standardiserte verktøy for hvordan man skal identifisere og investere i de mest bærekraftige løsningene, som også er sikret for den langsiktige framtiden. Nylig doktorgradsarbeid gjennomført av Stian Bruaset har definert best tilgjengelig metode for beregning av fornyelsesbehov og investeringsbehov for ledningsnett for vann og avløp. Oppgaven har lagt et teoretisk grunnlag for hvordan man kan få en oversikt over tilstanden til ledningsnett, beregne fornyelsesbehov og beregne investeringsbehov. Hensikten er å gjøre resultatene fra doktorgradsarbeidet (og master studentene) praktisk tilgjengelig for kommunene. Dette betyr at teorien omformes til et praktisk verktøy som kommunene kan bruke i sin daglige drift for å vurdere tilstand, fornyelsesbehov og investeringsbehov. Partnerskap i prosjektet omfatter flere kommuner: Drammen (prosjekteier som skal teste verktøy), Bergen, Oslo og Trondheim, akademiske partnere: SINTEF (prosjektleder) og NTNU, konsulenter: Norconsult og Multiconsult, og bransjeorganisasjon Norsk Vann.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune