Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Awarded: NOK 1.0 mill.

This project sought to create arenas where the general public could practice making ethical decisions about the use of new technologies, specifically machine vision technologies such as facial recognition, deepfakes and VR. An exhibition was held at the University Museum in Bergen 18.03.2021-12.09.2021, and a series of live role-playing games (larps) were held in 2021. The exhibition provided visitors with a knowledge of how AI-driven machine vision technologies work, and used art and other interactive exhibits for a more experiential form of learning. The emphasis was on the ethical consequences of various possible technologies, and we used measures from speculative design and science fiction to stage possible scenarios where visitors must think through how they want technologies to be used. The project also developed live role-playing games (larps). Larps are a well-established method that use drama pedagogy and simulation to allow participants to play out situations, with each participant taking a specific role and making decisions based on the shared enactment. Several larps have been developed: a short (2 hour) larp for conference settings, a children's larp developed by Tidsreiser, and a larger larp where researchers will participate and join the evaluation process, developing ideas for how to develop larps as a research methodology. When these have been tested and work well, we will publish documentation of the minilarps so that others can use them, e.g. in school or higher education, or in companies and other arenas. The purpose is to contribute to a shift from unreflected and automated use of technology on the medium's premises to ethical awareness related to daily practice around the use of new visual technologies.

- 22802 personer så utstillingen - Universitetsmuséet og forskergruppen utviklet kompetanse på å lage utstillinger - totalt 120 personer deltok i levende rollespill om maskinsyn, hvorav ca 50 var barn. - 20 forskere innen mediefag, digital kultur og kunstig intelligens deltok i flerdagersarrangementet Sivilisasjonens venterom og drøftet videre muligheter for laiv i forskning og undervisningssituasjoner. Dette kommer definitivt til å bære frukter på sikt. - Fagmiljøet lærte mye om å arrangere laiv, og har bygget opp kompetanse på dette som vil anvendes videre bl.a. i laiv i undervisning. - Tidsreiser, en lokal bedrift, utviklet et laivopplegg som også skal brukes videre i deres arbeid. - et bokkapittel og en konferansepresentasjon er skrevet og innsendt til vurdering. - Tekster til laivene blir tilgjengeliggjort

Nye teknologier utvikler seg så raskt at samfunnet ikke er i stand til å utvikle etiske retningslinjer eller regulering fort nok. Derfor trenger vi individer som har trening i å gjøre etiske vurderinger om bruk av ny teknologi. Gjennom laivrollespill vil vi la deltagere erfare etiske dilemmaer hvor de må foreta valg og forhandle med andre om hva som er gode måter å bruke teknologi på. Dette formidlingsprosjektet utvider det vitenskapelige arbeidet i ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media (2018-2023) ved å utvikle en utstilling og et opplegg for laivrollespill som lar besøkende/deltagere spille ut situasjoner hvor de må ta etiske valg om nye visuelle teknologier, i tillegg til at de vil lære mer om hvordan teknologiene fungerer og positive og negative muligheter ved å ta dem i bruk. Vi planlegger å sette opp en utstilling om maskinsyn ved Universitetsmuséet i Bergen høsten 2020. Utstillingen vil stå i tre måneder. Utstillingen skal være erfaringsbasert og legges opp som en labyrinth eller sti besøkende beveger seg gjennom. Vi vil kombinere kunstneriske elementer, etiske dilemmaer omkring god bruk av teknologi og kunnskapsformidling for å forklare hvordan maskinsyn som f.eks. ansiktsgjenkjenning, følselsesgjenkjenning eller deepfakes fungerer. F.eks. kan det være en interaktiv utstilling som lar besøkende undersøke hvordan et nevralt nettverk "ser" bilder. Kombinasjonen av det estetiske, det etiske og det teknologiske gir dermed et innblikk i humanistisk forståelse og analyse av teknologi. Laivrollespillet vil gi deltagerne trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologier, og spesifikt maskinsyn. Vi tester ut en rekke mindre scenarioer for å sette sammen et tre-dagers arrangement høsten 2021, samt lage opplegg for og gjennomføre tre-timers laiver til konferanser o.l. Opplegget deles så andre kan videreutvikle eller etterligne det.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler