Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

A Norwegian network for ICU glucose control

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Manager:

Project Number:

309735

Project Period:

2019 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Subject Fields:

GlucoSet is developing a continuous glucose monitor for the intensive care unit. The project's goal is to evaluate the criteria to launch the product first in the Norwegian market, and to consider if the project can involve a Norwegian hospital in an EU project.

Prosjektet fokuserte på å redusere risiko tilknyttet markedsintroduksjon, og å lære mer om det norske markedets behov. Totalt fikk vi innspill fra rundt 20 norske intensivleger om hva deres behov er. Konklusjonen var at norske legers behov ikke skiller seg dramatisk fra leger i andre europeiske land, og at interessen er høy også blant norske klinikere. Vi tar sikte på å publisere disse resultatene i et vitenskapelig tidsskrift. Prosjektet bidro til at GlucoSet innledet et samarbeid med et norsk universitetssykehus om gjennomføring av klinisk studie som ledd i et allerede innvilget EU-prosjekt. Studien forventes påbegynt i 2. kvartal 2021.

GlucoSet is currently planning on entering the European market first, and has more contact with foreign than national users. This Supplementary project aims to increase GlucoSet's contact with Norwegian clinicians. We will identify clinicians who are likely to take interest in the innovation and establish a network of clinicians. We will arrange a workshop for communicating the preliminary results and gather feedback from stakeholders, and we will try to identify a Norwegian hospital that would be interested in participating in a clinical trial.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler