Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Awarded: NOK 0.88 mill.

The Coordination and Support Activity project 4TheWind is linked to the Horizon 2020 project i4Offshore where SINTEF Ocean was the project manager for the work package "Offshore logistics and installation". The purpose of 4TheWind was to increase the usefulness of the planning tools that SINTEF Ocean (further) developed in i4Offshore within the installation phase and maintenance phase for offshore wind logistics. Against this background, the goal has been to facilitate new future users of the tool. This has been done mainly by ? Promote tools to identify and attract potential future users ? Establish dialogue and collaboration process with potential users of the planning tool

Prosjektet har bidratt til kunnskapsutveksling mellom næringen og forskningsmiljøer; etablert behov for analyseverktøy, og tilgjengeliggjort en første versjon av et beslutningsstøtteverktøy for offshore vind installasjonsfase logistikk for testing og validering. Kunnskapsutvekslingen har bidratt til økt problemforståelse som igjen har bidratt til å identifisere nye praktiske behov hos industriaktørene og nye faglige utfordringer for forskningsfeltet. Som et resultat av dette har det også blitt etablert nye samarbeidsinitiativ. Ved å tilgjengeliggjøre og synliggjøre forskningsresultatene har en dermed forsterket effekten av utført forskning.

4TheWind prosjektet sitt hovedmål er å tilrettelegge for et høyest antall mulig brukere av forskningsresultatene utviklet av SINTEF Ocean gjennom i4Offshore. Dette skal gjøres ved å • lage formidlingsmateriell (bl.a. websider og presentasjoner) for å muliggjøre gode kundemøter og øke synligheten og nytteverdien for verktøyene som utvikles • delta på relevante konferanser som WindEurope 2020, FOWT2020 og Vessels and Access 2020 for å etablere internajonalt nettverk og identifisere både samarbeidspartnere og potensielle brukere av verktøyet • arrangere 1 til 1 workshops med potensielle brukere av verktøyet som Equinor, Kongsberg, Fred Olsen Windcarrier, Vattenfall, GE og Ørsted for å presentere planleggingsverktøyene og få tilbakemeldinger på ønskete utviklingstrekk fra de respektive potensielle brukerne.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources