Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Hellesylt Hydrogen Hub

Alternative title: The Hellesylt Hydrogen HUB

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Number:

309872

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

The Pilot-E project Hellesylt Hydrogen HUB (HHH) aims to develop and demonstrate a complete Green Hydrogen delivery chain on the North Western Region of Norway, changing from fossile to zero emission fuel solutions for ferries, cruise vessels and high speed vessels. The three Hellesylt power plants will supply the hydro power energy to the electrolyzer. Most of the energy needed during the summer season is expected to be so-called "closed in power", due to limitations in the grid net system out of Hellesylt. The Norwegian Parliament decided (2016) that the Geirangerfjord, a UNESCO world heritage area, connected to Sunnylvsfjord by Hellesylt, shall be a zero emission Fjord, by any means no later than 2026. The change to zero-emission solutions for the ferries and for the cruise vessels will be one of the the project main targets and bearing elements. The regional natural resources of clean and falling water, great engagement from the public and local businesses contribute to the phasing in of a sustainable zero-emission solution, new value creation and regional growth.

Den overordnede ideen med Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) er å etablere en funksjonell og kommersielt bærekraftig verdikjede for hydrogen (H2) på Nord-Vestlandet. Prosjektet vil utvikle og demonstrere en komplett leveransekjede for grønt H2 i Geiranger til bruk på fergesambandet Hellesylt – Geiranger, og demonstrere at dert er mulig å få til realistiske nullutslipps-løsninger for den tyngre transportsektoren inkludert ferger, cruiseskip og hurtigbåter og andre transportmidler som opererer i regionen. Fergene som trafikkerer Geirangerfjorden verdensarvområde går i rute mellom Hellesylt og Geiranger fra 1. april til 31. oktober hvert år. Dette fergesambandet står for mellom 20 og 30% av den totale forurensningen på Geirangerfjorden. En konvertering av fergene til nullutslippsløsning vil gi et betydelig bidrag til å få ned utslippene på fjorden. Leveransekjeden vil inkludere et elektrolyseanlegg som inkluderer tørking, rensing og komprimering med tilstrekkelig stor skala for produksjon av grønt H2 til konkurransedyktig pris. Distribusjon av H2 vil skje i høytrykksmoduler til bunkringsanlegg for marine fartøyer, H2-stasjoner for tyngre kjøretøy og for tog. Produksjonsanlegget er tenkt lokalisert til Hellesylt som ligger plassert i «hjertet av Fjord Norge» og med direkte tilknytning til Geirangerfjorden verdensarvområde. Det som gjør denne piloten spesielt attraktiv, er muligheten til å utnytte innestengt energi. Hellesylt har i dag tre operative elvekraftverk med en totalkapasitet på 16 MW. Det er imidlertid begrensninger på linjekapasiteten ut fra Hellesylt hvilket medfører at elvekraftverkene tidvis ikke kan utnytte kraftkonsesjonene fullt ut. Planen er å lokalisere elektrolyseanlegget i direkte tilknytning til ett av de tre elvekraftverkene – Stadheim kraftverk. Totalt sett vil dette gi god tilgang på grønn energi til en gunstig pris. Det er viktig for prosjektet at det inngås langsiktige kraftavtaler slik at risiko knyttet til svingninger i kraftprisen blir liten.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi