Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Alternative title: Safety methodology for GBAS navigation in aviation

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Number:

309955

Application Type:

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Location:

Indra Navia develops systems for Air Traffic Management, and our equipment is installed at over 1400 airports worldwide. Our systems cover communication, tower solutions and landing systems. Over the past years, Indra Navia has developed satellite navigation-based landing systems, and we were the first to install a satellite-based landing system on Norwegian airports; SCAT-I. Based on this system, Indra Navia has developed an enhanced system, GBAS (Ground Based Augmentation System), that will secure aircraft landing in low visibility conditions, so-called Cat III. The GBAS ground station is developed according to ICAO?s (International Civil Aviation Organization) standard, a standard that was approved fall 2018. This standard sets extreme requirements on continuity and integrity, of which integrity is the most challenging. GBAS is in essence a differential GPS station, and the requirement on integrity implies that the ground station shall not send erroneous or misleading information to the aircraft. In addition, there is a tough requirement on availability. Extreme safety requirements imply extreme requirements to development processes and provision of evidence for safety. The project has developed and specified a development and verification process applicable to the development of software for these extremely critical applications. In order to develop and verify software on this level, a comprehensive set of tools is required. Some tools have been developed internally. Other tools are available from suppliers that have specialized in this market. The project has carried out a comprehensive tool evaluation assessing the available tools and has concluded on the right tool suite for this application. Additionally, the project has developed a verification platform, i.e. a technical platform on which the verification process can be executed. During the Covid-19 pandemic the aviation market has changed dramatically, and Indra has decided to reduce the effort on satellite based landing systems with the following statement: "Indra Navia has decided to put the GBAS GAST D certification program on hold until a collective industry initiative is established and funded due to: - Slow progress in the market - Delayed airborne equipage - Inadequate funding opportunities Also, the path forward is unclear conceptually, as the community is currently discussing the number of constellations and frequencies." We hope ramping up our GBAS program will be commercially viable in 2-3 years, and the project has provided important results which at that time will be fully exploited.

Prosjektet oppnådde flere positive virkninger for vår utvikling av neste generasjons satellittbaserte landingssystem før avslutning pga. markedsmessige hensyn: - Utvikling av systemkrav og systemdesign for Indra Navias Ground Based Augmentation System (GBAS). - Utvikling av en prosessbeskrivelse med detaljerte arbeidsinstrukser for gjennomføring av hvert enkelt prosesselement. Herunder utvikling av metodikk og verktøy for å bygge en produktmodell basert på krav og dataflyt i systemet, som basis for systematisk verifikasjon på target/testbed. - Evaluering av tredjeparts verktøy for test på laveste nivå, med verifikasjon av dekning på kodelinjer/decisions. - Oppbygging av en testplattform for kjøring av verifikasjonsscript generert ved hjelp av metodikken beskrevet over. - Gjennomføring av en Preliminary System Safety Analysis som konkluderte med at arkitekturen kan møte sikkerhetskravene, og identifiserte tilleggskrav utover de funksjonelle kravene til systemet.

Indra Navia utvikler framtidens navigasjonsløsning for den sivile luftfarten. I videreføringen av SCAT-1-programmet Norge kjørte fram til 2006 er nå Indra Navia inne i en fase rundt industriell forskning for et nytt satellittbasert navigasjonssystem for internasjonal luftfart. Prosjektet er utvikling av høyteknologiske løsninger med scenarioer og simulatorer for å bidra til digitaliseringen av luftfart. Videre vil prosjektet kunne videre bidra til miljøforbedringer og styrke trygghet og effektivitet ved flyvninger, ved å redusere innflyvningstid og -lengde og derav drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det vil også kunne redusere forsinkelser og øke flyplassenes kapasitet under lavsiktsforhold slik at behovet for utvidelser / infrastrukturinvesteringer reduseres. I samarbeid med akademia som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil også prosjektet kunne styrke næringslivssamarbeidet for sentrale høyere utdanninger innenfor IT og system engineering.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025