Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kvalitet og verdi i ensilasjeprodukter

Alternative title: Quality and value in silage based products

Awarded: NOK 4.5 mill.

In the project «Ensilpro» we develop technological solutions for the production of high-quality oil and fish protein concentrates based on fish silage. This will increase applicability in the market. To preserve the oil quality of marine oils, oxidation must be avoided. Ethoxyquin (EQ) is an effective antioxidant that up till recently ? has been approved for use in feed materials. In June 2017, the European Commission suspended the use of ethoxyquin in feed for all animal species, and the use was phased out in July 2020. It is challenging to find cost-effective alternative antioxidants that provide equally good protection against oxidation. More tailoring is required because different types of raw material fractions require different mixtures of antioxidants. The Ensilpro project tested different mixtures of antioxidants in silage of different raw materials. The quality of the oil can change when it is transported and stored at both the processing plant and customer. It is especially important that the antioxidant follows the oil fraction during processing, so that it also protects the oil during storage. Our experience is that the antioxidant mixtures that contain more polar antioxidants provide the most effective protection of the oil while it is in the oil / water system. After extraction of the oil, these antioxidants will largely appear in water fraction and do not prevent oxidation of the oil. The composition of the raw material (lipid type, amount) and antioxidant mixture are important to provide an effective protection of oil against rancidity.

Hovedideen bak prosjektet er å utvikle teknologiske løsninger for produksjon av olje og fiskeproteinkonsentrater (FPC) av høy kvalitet basert på fiskeensilasje, som kan føre til økt anvendelse i markedet. Ensilering er en enkel teknologi basert på fiskerestråstoff som konserveres med maursyre og hydrolyse av råstoff med endogene enzymer. Fra ensilasjen utvinnes proteinhydrolysat og olje som kan brukes til fôr. Ensilasje er en tidkrevende prosess, uten vesentlig kontroll på lagringstemperatur eller tid før prosessering. Derfor har ensilert råfiskeolje vanligvis relativt lav kvalitet, noe brunfarge og harsklukt og kan inneholde litt fremmedstoff. Proteinkonsentrater prises etter proteinmengde, men farge og lukt kan være viktig også. Ensilerte proteinkonsentrater inneholder som regel en del restfett som kan oksidere fort og gi harsk lukt og redusere kvalitet også i proteinkonsentratet. Dagens forbrukere etterspør stadig "renere" og sunnere produkter. Derfor er oppdrettsindustrien opptatt av å bruke mest mulig rene og høykvalitets ingredienser i fôret. Fiskeoljer og proteiner er viktige ingredienser i fiskefôret. Prosjektet Ensilpro skal frembringe prosessmetoder som kan hjelpe til å fjerne restfett fra proteinkonsentrat. Det skal også forskes frem en mer konsentrert proteinfraksjon i FPC som er så å si fettfri og har høyere proteininnhold enn dagens standard på 35%. I tillegg vil fjerning av restfett også påvirke farge og lukt av produktet positivt. For å forbedre kvalitet i fiskeolje fra ensilasje skal Ensilpro utvikle et prosessforløp skreddersydd for å minimere fiskelukt og mørk farge samtidig som uønskede komponenter fjernes (f.eks miljøgifter). Fordi oljen fra ensilasje skal brukes til fôrindustri må prosesseringsmetodene være enkle (f.eks. vasking, polering, avsyring, bleking) men samtidig effektive. Gjennom prosjektet ønsker man å fremskaffe prosessering som kan tilby markedet bedre kvalitet foringredienser.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø