Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Awarded: NOK 60,000

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en stor utgift, og en eventuell støtte til dette kan bidra til bedre forskning og at forskningen som gjøres blir mer tilgjengelig for allmennheten og pasientene vi behandler. Vi søker derfor om støtte til Open Access publiseringskostnadene vi har hatt for regnskapsåret 2018.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics