Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon

Awarded: NOK 0.98 mill.

The supporting project Regulatory adaptation to new EU regulations for commercial use of long-range drone systems for automatic power line inspection is set up to strengthen the effects of the Horizon 2020 project Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation (the main project). The main project is a collaboration between Sevendof AS, Visimind AB, and SINTEF AS, to develop a long-distance drone system for automatic inspection of the power grid. The project includes the development of a scaled-down sensor package with high-resolution cameras for documentation of power lines and masts, and a laser scanner for measuring vegetation. On the 11th of June 2019, the EU adopted its new regulations for the use of drones in Europe, with associated new class divisions, certification processes, and links to systems and working groups for the coordination of unmanned aerial vehicles. The new regulations will come into effect on the 1st of January 2021, with delays for a subset of the regulations. The work that will be implemented in the supporting project is essential to commercialize Sevendof's long-distance drone system for automatic power line inspection developed in the main project. The main goal of the supporting project is to obtain the necessary approval for Sevendof's organization and Sevendof's drone system to commercially deliver drone services in Norway and Europe. The implementation of the project will also include interaction and cooperation with the Civil Aviation Authority, Avinor, and European authorities, including participation in working groups and forums to coordinate and communicate the safe integration of drones in society.

Prosjektet sitt hovedmål har vært å oppnå nødvendig godkjenning for å levere dronetjenester i Norge og Europa, med fokus på EU sitt nye droneregelverk. I løpet av prosjektperioden har innføring av det nye droneregelverket blitt utsatt fra 1. juli 2020 til 1. januar 2021. Det har derfor blitt utviklet en operasjonsmanual for dronesystemet slik utviklet i hovedprosjektet. Denne operasjonsmanualen ble utviklet for det eksisterende regelverket i Norge, med fokus på hvordan den effektivt skal gjenbrukes innenfor det nye EU-regelverket. Operasjonsmanualen for dronesystemet slik utviklet i hovedprosjektet har blitt godkjent av Luftfartstilsynet i prosjektperioden.

Sevendof utvikler i Horisont 2020-prosjektet “E! 12528” et langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon. Dronesystemet består av et langdistanse dronefartøy med en bensin-elektrisk hybridmotor for lang rekkevidde og lang flytid, en dronestasjon som muliggjør automatisk letting og landing, samt fylling av drivstoff og lading av dronefartøyet. Prosjektpartner Visimind utvikler i prosjektet en sensorpakke tilpasset Sevendof sitt dronefartøy, med høyoppløselige kameraer og en 3D-lasersensor, for inspeksjon av kraftlinjer og nær vegetasjon. Prosjektpartner SINTEF bistår prosjektet med optimalisering av aerodynamikken til dronesystemet, med mål om å bedre rekkevidde og robusthet. Dronesystemet utvikles for at det skal kunne erstatte helikopter for kraftlinjeinspeksjon. Dette vil kunne redusere risiko for personell under inspeksjon, redusere klimautslipp, redusere støy for mennesker og dyr under gjennomføring av inspeksjon, forbedre datakvalitet ved å gjennomføre en jevnere automatisk flyvning, samt muliggjøre raskere feilsøking for nettselskap ved strømbrudd. EU vedtok den 11. juni 2019 sitt helt nye regelverk for anvendelse av droner i Europa, med tilhørende nye klasseinndelinger, sertifiseringsprosesser, og koblinger til systemer og arbeidsgrupper for koordinering av ubemannet luftfart. EU sitt nye regelverk for droner setter nye krav til Sevendof sitt dronesystem og operasjon som ikke var kjent da Horisont 2020-prosjektet ble påbegynt, og Luftfartstilsynet har uttalt at dette regelverket vil tre i kraft 1. juli 2020 i Norge, og måtte etterfølges innen 1. juli 2021. Forsterkningsprosjektet vil fokusere på å gjennomføre regulatoriske avklaringer for kommersiell anvendelse av Sevendof sitt dronesystem i Norge og Europa, samt gjennomføre nødvendig prosess for utvikling og godkjenning av nødvendig operasjonelt rammeverk i henhold til det nye EU-regelverket.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler