Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Awarded: NOK 1.0 mill.

The main purpose of SPREAD is to disseminate knowledge about the main findings from the H2020 BuildERS project that will benefit civil protection agencies, governmental bodies (incl. municipalities), and non-governmental organizations in Norway. We plan to do this by: 1) Translating the BuildERS findings to Norwegian language and context, co-creating lessons relevant to the Norwegian context together with the national stakeholders. 2) Conducting four workshops we present relevant findings and discuss how Norwegian actors can learn from these findings. 3) Producing a report summarizing the discussions in the four workshops. 4) Organizing an open final conference where we present the main findings from BuildERS project and the lessons learned from the four workshops.

The main purpose of SPREAD is to disseminate knowledge about the main findings from the H2020 BuildERS project that will benefit civil protection agencies, industrial actors, governmental bodies (incl. municipalities), and non-governmental organizations in Norway. We plan to do this by: 1) Establishing a stakeholder forum consisting of actors involved in disaster prevention and management in Norway. 2) Translating the BuildERS findings to Norwegian language and context, co-creating lessons relevant to the Norwegian context together with the national stakeholders. 3) Conducting 4 workshops where we invite members of the stakeholder forum, where we present relevant findings and discuss how Norwegian actors can learn from these findings. 4) Producing a report summarizing the discussions in the four workshops 5) Organizing an open final conference where we present the main findings from BuildERS project and the lessons learned from the four workshops

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Thematic Areas and Topics

IKT forskningsområdePortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningByLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)InternasjonaliseringPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorForskning og innovasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTFornyelse og innovasjon i offentlig sektorIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeDigital sikkerhetDigitalisering og bruk av IKTAndreSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetFNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdom