Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Modulære dekksystemer: FORSTERK

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

310182

Project Period:

2019 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Retyres AS's patented solution for modular tire systems entails a significant simplification of the everyday life of bicycle commuters and will thus contribute to increased year-round cycling in urban areas. The modular system also opens up for new production methods and material types that in the long run will be able to bring production of tires back to the EU and potentially recyclable tires. STRENGTHEN the project aims to amplify the effects of the H2020 project by seeking cooperation with Norwegian actors in both business and the public sector. The project's activities have been focused on: 1) Seek cooperation with Norwegian sports players (retail stores, chains and bicycle brands) 2) Seek cooperation with Norwegian companies (companies with kiss marketing effect for reTyre) 3) Seek cooperation with public actors 4) Help other companies succeed in their applications 5) Ensure feedback and follow-up of Norwegian users Summary: The project has lasted from 01.10.2019 to 01.03.2020 and has been a great success for the company. The activities in the project have meant that reTyre today has significantly more partners than before the project started, as summarized in the project report. Through the project, the company has been able to offer partners the follow-up and package solution they need to get started with reTyre's products. reTyre has conducted several outdoor events to strengthen local cooperation and visibility in Norway, and thus also strengthened relationships with Norwegian partners. Due to the Covid-19 pandemic, reTyre has not been able to carry out Workshops as planned, but rather provided extensive assistance to 2 companies in their application processes.

FORSTERK-prosjektet har resultert i pilotsamarbeid med 4 butikker/verksteder, 1 sportskjede, 4 sykkelmerker, 1 el-sparkesykkel-merke, 6 kommuner, 3 bedrifter og 1 offentlig organisasjon. Likefult har prosjektet medført økt innsikt produktets kvaliteter og utfordringer ved at reTyre har kunne hatt tett dialog med partene og således fått innsikt i deres opplevelse av produktene. Dette har medført at produkter har blitt utbedret, for eksempel ved å utbedre refleksstriper på bakgrunn av krav fra pilotkunder. Ved å følge opp pilot-testere hos alle pilot-partner-bedrifter har reTyre klart å oppnå en økt innsikt i deres behov slik at vi har fått forsterket vår kommunikasjon rundt fordelene med våre produkter. ReTyre har også oppnådd samarbeid med ulike kommuner der produktene har blitt profilert.

Hovedmålet bak EUs og forskningsrådets engasjement i Technium er miljøeffekten et modulært dekksystem vil ha via 1) Samfunnseffekt: Endret bruksmønster hos brukeren, 2) Materialbruk: Reduksjon i gummiforbruk og 3) Produksjonsteknologi: Mulighet for automatisert produksjon av dekk i EU. Forutsetningen for gjennomslagskraft er aksept hos sykkelprodusenter verden rundt. For å oppnå dette må verdiløfter dokumenteres og bevises. Her har vi en god mulighet til å gjennomføre pilotprosjekter sammen med norske selskaper og organisasjoner for å danne dette datagrunnlaget. Norge er et foregangsland innen miljøteknologier og miljøfokus, og slike pilotprosjekter vil være fordelaktig for både nøringsliv og samfunnsliv. Hensikten med pilotprosjektene er å teste det modulære systemet hos ulike aktører for å dokumentere og verifisere 1) kvaliteten ved produktene, 2) effekten for brukeren og verdikjeden, 3) Samfunnsnytten. Dette datagrunnlaget er viktig for å lykkes med endring i dekkindustrien, og gir norske deltakere mulighet til å være først ute med implementering av miljørettet innovasjon.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources