Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed conference 27-28th November 2019

Awarded: NOK 74,999

SIG (Special Interest Group) Seaweed består av norske bedrifter som dyrker og bruker tang og tare som råstoff for ulike produkter, samt utstyrs-, teknologi- og FoU-leverandørene innen disse områdene, og ledes av SINTEF Ocean v Jorunn Skjermo. SIG Seaweed arrangerer nå en konferanse med fokus på hvordan markedet kan utvikles til å etterspørre mer dyrket tare og tareprodukter. Økt etterspørsel er nå en flaskehals for dyrkere som står klare til å oppskalere, blant annet ved å benytte seg av kunnskap utviklet i nettopp MACROSEA. Samtidig er bedriftene på produktsiden av verdikjeden avventende med å utvikle nye produkter, da de er usikre på om de har forutsigbar tilgang på nok råstoff av høy kvalitet. Selv om interessen, både faglig og økonomisk, ligger på ulike steder i verdikjeden hos aktørene i bransjen, er det derfor avgjørende for utviklingen at næringen samarbeider om hele verdikjeden. Kunnskap om hva som vil være mest hensiktsmessig på kort og lang sikt, uansett om bedriftene satser i Norge eller internasjonalt, er viktig for dem. Overordnet for alle er at behovet for et marked som etterspør produktene de lager, enten det er dyrket råstoff til videre prosessering eller mer bearbeidede produkter. Foredragsholderne kommer fra næringsliv og forskning, og både norske og utenlandske aktører innen begge kategorier stiller med presentasjoner fra sin aktivitet og sine forskningsprosjekter. Flere norske bedrifter vil også presentere seg. I avslutningssesjonen vil SBP-N blir presentert mer i detalj, etterfulgt av en dialog med konferansedeltakerne, som dermed får en god mulighet til å gi innspill til plattformen. Konferansen er også en viktig møteplass for bransjen ved at den gir mulighet for nettverksarbeid og vil samle både nye og erfarne aktører. Den er derfor er et godt verktøy for å formidle forskning og muliggjøre flere norske og internasjonale forskningsprosjekter.

Activity:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning