Back to search

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

The 5th Geography of Innovation Conference 2020

Awarded: NOK 0.10 mill.

Vi søker med dette støtte til gjennomføring av arrangementet "5th Geography of Innovation Conference" i Stavanger fra 29. til 31. januar 2020. Konferansen er et forum for forskere som er interessert i romlige spørsmål knyttet til innovasjon, som hvor innovasjon foregår, hvordan omgivelsene påvirker innovasjonsprosesser og hvordan regioner og land kan utforme innovasjonspolitikk (for eksempel smart spesialisering). Som de tidligere konferansene (holdt i Saint Etienne (Frankrike) i 2012, Utrecht (Nederland) i 2014, Toulouse (Frankrike) i 2016 og Barcelona (Spania) i 2018), er formålet for arrangementet å samle internasjonale forskere på tvers av fagfelt med interesse for denne tematikken. Dette inkluderer fagfelt som innovasjonsforskning, økonomisk geografi og regionale studier, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse, sosiologi og nettverksteori, samt statsvitenskap og planlegging. Ved UiS er Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning arrangører. Konferansen markerer blant annet avslutningen av EU-prosjektet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development), et Marie Sklodowska-Curie Actions Innovative Training Network som Universitetet i Stavanger er koordinator for. Konferansen ventes å trekke rundt 400-500 deltakere, hvorav rundt 90 prosent internasjonale fra mellom 30 til 40 land og sannsynligvis alle verdensdeler representert. Det er sendt inn 385 papers eller extended abstracts, og disse har vært gjennom fagfellevurdering før 350 bidrag ble akseptert for presentasjon på konferansen. Foruten vanlige paper-sesjoner, legger vi opp til en policy-sesjon i samarbeid med OECD med bidrag fra beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, samt en eller flere ”meet the editors”-sesjoner med redaktører for ledende internasjonale tidsskrifter som Economic Geography, Regional Studies og Industry and Innovation.

Funding scheme:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering