Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Is, Polhavet og klima: Lære fra nordpolarekspedisjoner (ISPOLÆR)

Awarded: NOK 0.50 mill.

126 years ago Nansen cam back from his at that time exceptional Polar expedition, where the ship Fram was frozen into the sea ice north of Siberia, to drift with the ice over the North Pole towards Greenland/ Svalbard (https://en.wikipedia.org/wiki/Fram_(ship)). While the goal to reach the North Pole was not fulfilled, this expedition was a fundemental step toward understanding of ocean currents, ice drift and climate in the Arctic Ocean. From september 2019 to october 2020 a new expedition following Nansens path was performed to improve our undetstanding of climate in the Arctic: MOSAiC (https://www.mosaic-expedition.org/) «Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate» was a collboration of researchers from all over the world. The primary goal was to understand how sea ice, ocean and atmosphere are coupled over the coarse of all seasons, and impacting how climate in the Arctic influences global climate. Such observations in the Arctic are still verz sparse. The Aalysis of MOSAiC data is now ongoing and arethe basis for answers within climate research, urgently needed at times where we need to react on climate change problems that human beings are creating. In the project ISPOLÆR we aimed to raise the attention to big questions in polar climate science like: How is climate on earth reated to the interacton between the atmosphere, sea ice and the ocean. What is the role of the properties of sea ice? Will there still be sea ice in 10, 50, 100 years? Highlighting the parallels between Nansens's expedition and MOSAiC, what have we learned during the past 100 years? Vi have communicated these questions through different presentations and actions: (i) Evening talks to interested people; (ii) experimental workshops with ice and water to illustrate the underlying physical processes and get a feeling for the phenomena that make ice so importnant for climate on earth (for school classes); (iii) a special format for school classes were presentations of impressions from MOSAiC in 3-d dome format at the planetarium of Vitensenteret i Trondheim (www.vitensenteret.com).

I prosjektet ISPOLÆR har vi gjennoført de planlagte tiltak for voksne og skole-elever og møtt en god del interesse i flere områder, fra klima og is på gobal skala, ekspedisjoner i Arktis, til is-eksperimenter på verkstedet. Prosjektet har dermed vært ett bidrag til økt langsiktig oppmerksomhet om polar klimaforskning i samfunnet. Vi har nådd frem til ett mindre tall av skole-elever enn planlagt, som skydes i vesentlig grad corona-restriksjonene. Med sosiale media kunne man nådd flere elever, men det vesentlige i konseptet (opplevelser i 3D planetariet, eksperimenter på verkstedet med ekte havis, møter med polar-forskere) er vanskelig å realisere på skjermen til en mobil. Vi tenker at det gjennomførte konseptet kunne (i fremtidige fomidlingsprosjekter) med fordel utvides med en liten forskerskole for å fordype temaet for de interesserte elevene. Generelt har vi blitt oppmerksam, hvor lite skole-elever i utgangspunkt vet om klima prosesser, og at samarbeid mellom forskingsinstitutt og skoler kunne være ett viktig og virkningsfult verktøy (som, etter vår estimat, ville kreve en større budsjettramme enn for ISPOLÆR).

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var ekspedisjonen et vesentlig fremskritt for å forstå isens drift, havstrømmer og klima i Nordishavet. I september 2019 har det startet en ny ekspedisjon på samme ruten for å gi en betydelig økning i vår forståelse av Arktisk klima: MOSAiC (https://www.mosaic-expedition.org/) med engelsk tittel «Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate» er ett samarbeidsprosjekt av mange land i verden. Formålet er gjennomgående observasjoner av hvordan driv-is, hav og atmosfære er koblet sammen over alle årstidene. Slike observasjoner mangler for å få en full forståelse av hvordan polarregioner påvirker utviklingen av globalt klima. Det forventes at MOSAiC vil gi svar på mange uløste spørsmål i klimaforskningen og definere en ny vitenskapelig basis for arktisk klimaforskning. Svarene er spesielt viktig i en tid det haster for oss å reagere på klimaendringene vi er i gang med å skape selv. I prosjektet ønsker vi å formidle store spørsmål som stilles i polar klimaforskning til allmenheten. Dette vil skje gjennom presentasjoner som følger MOSAiC-ekspedisjonen gjennom årstidene. Som spesielt format for å formidle impresjoner fra ekspedisjonen vil vi benytte mediale 3-d mediale effekter og 360 Grad panorama ved planetariet ved Vitensenteret i Trondheim (www.vitensenteret.com). Som ett parralet tiltak vil vi en "Vitenshow" ved Vitensenteret i Trondheim, basert på eksperimenter om is og klima. Vi skal vise paralleler mellom Nansens's ferd over polhavet og den største Nordpolekspedisjonen noen sinne og bruke polar-isen's fascinasjon for å stille spørsmålene: Hvordan henger klima og isens egenskaper sammen? Kommer isen fortsatt til å være der om 10, 50, 100 år?

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima