Back to search

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

Awarded: NOK 10.0 mill.

Funding scheme:

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelByLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningAnvendt forskningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltning