Back to search

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

NAPIC - NTNU Aluminium Product Innovation Centre

Alternative title: NAPIC - NTNU Aluminium Product Innovation Centre

Awarded: NOK 0.84 mill.

NTNU Aluminium Product Innovation Centre aims at researching new products and solutions based on aluminium, and to educate students from BSc, MSc and to PhD within this domain.

Norge har en aluminiumsindustri som omsatte for ca 34 milliarder kroner i 2017, hvorav 82% er knyttet til produksjon av primæraluminium i Hydro og Alcoa sine verk. Store deler av denne tonnasjen går til eksport og videreforedling i andre land. Hydro endret sin strategi i 2016 og 2017 til å integrere en større andel av nedstømsvirksomhet knyttet til ekstruderte produkter, blant annet gjennom oppkjøpet av SAPA som økte antall kunder til Hydro med 30.000 og antall ansatte med 23.000. Denne strategiske dreiningen påvirket også det tette samarbeidet mellom Hydro og NTNU, der Hydro ønsket at NTNU skulle bygge seg sterkere på grunnleggende forskning på produktutvikling og innovasjon knyttet til aluminium. NTNU har hatt, og har, en sterk fagkompetanse på forståelse av metalliske materialer og metallurgien i aluminium spesifikt, men Hydro ønsket at NTNU skal utvikle seg i mer i retning av en tverrfaglige arbeidsmåte for å løse framtidige utfordringer. Basert på at Norge eksporterer aluminium i hovedsak som råmateriale og at Hydro i den senere tid har posisjonert seg som et helintegrert aluminiumsselskap - ble NTNU utfordret til å etablere et aluminium innovasjonssenter for å oppfylle ovennevnte målsetninger. Dette senteret ble etablert på slutten av 2016, hvor Hydro forplikter seg til å finansiere senteret med 5 MNOK over en periode fra 2017 til 2021. NTNU skal stille med fasiliteter og finansiering av PhD/PostDoc stillinger og et professorat til selvvalgte temaer knyttet til aluminium. Vertsinstitutt på NTNU er institutt for Maskinteknikk og Produksjon, men institutter og faggrupper knyttet til design, arkitekt, material, havrom, industriell økologi, bærekraftig produksjon etc er tett involvert med ressursfordelig og jevnrlige styringsgruppe- og arbeidsmøter. Senteret ledes av Professor Geir Ringen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen