Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

311184

Project Period:

2019 - 2020

Location:

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Den teknologiske utviklingen innen sjøtransport går raskt, med økende grad av digitalisering, krav til nye effektive og miljøvennlige løsninger, samt automatiserte operasjoner i en næring med store krav til omstilling. Konferansen har utviklet seg til å fokusere på nyorientering og muligheter for maritim næring. Forskning og utvikling, samt innovasjon har stått sentralt i dette. Konferansene knytter topp politikere, forskere, rederier, havner, sjøfolk, industri og offentlige myndigheter sammen. Voksende og nyere næringer som oppdrett og hav-vind møter innovative miljøer i rederier og verft. Agendaen balanseres mellom bl.a strategier og konkrete utfordringer innen maritim transport. Konferansen har også som mål å legge til rette for at forskjellige miljøer som kan ha nytte av å samarbeide om FoU møtes. Konferansen ønsker å bistå til at gode resultater fra forskning når ut til aktørene. I tillegg ønsker konferansen også å tilby aktørene et område for utstilling. Konferansen har bl.a fokus på: • Overordnet politikk og rammer. • Samspill mellom offentlig myndigheter, rederier, havner, industri og forskningsmiljøer. • Digitalisering • Autonome skip • Havvind og bærekraftig maritim transport I tillegg blir følgende MAROFF prosjekter presentert konferansen: 1. Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions, prosjekt nr: 282385 2. Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation, prosjekt nr: 282287 3.Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2, prosjekt nr: 269465

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2