Back to search

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Telenor støtte til AI-forskning ved NTNU

Alternative title: Telenor support to AI research at NTNU

Awarded: NOK 5.0 mill.

The main objective of the project is to follow up on the intentions behind Telenor's contribution to AI research at NTNU, namely to strengthen research, development and education in the areas of artificial intelligence (AI), machine learning, big data analysis, and the Internet of Things (IoT). In this project, we seek to strengthen fundamental research in the field of AI. In order for Norway to excel internationally in this area, there is a need to not only being able to keep up with developments in and apply the technology, but contribute to developing "state of the art" in Norway. The goal of this project is therefore to strengthen basic research on AI at NTNU, by further developing the academic environment within AI and related fields, for PhD fellows, postdoctoral fellows and professors.

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskningen ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). I denne søknaden søker vi spesifikt om finansiering til å styrke forskningen på området. For at Norge skal kunne utmerke seg internasjonalt på dette fagfeltet er vi avhengig av å ikke bare kunne henge med i utviklingen, men bidra til å utvikle "state of the art" i Norge. Med bakgrunn i dette, ønsker å styrke grunnforskningen på AI ved NTNU, ved å videreutvikle fagmiljøet innen AI og nærliggende fagområder, for stipendiater, postdoktorer og professorer. Vi ønsker å bruke finansieringen til å: - ansette flere til å forske på grunnleggende problemstillinger - øke og forbedre det faglige tilbudet til PhD-studenter og andre - øke mobiliteten til PhD-studenter, postdoktorer og andre forskere, slik at mulighetene blir enda bedre for å reise ut og samarbeide med nordiske og internasjonale forskere - øke tverrfagligheten i AI-miljøet ved å i større grad inkludere andre forskere fra andre fagretninger, slik at vi kan forske på mer sammensatte problemstillinger

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen