Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse 2020. Formidling av fag og forskning innenfor landbruk og helse i Norden.

Awarded: NOK 99,999

I Norge som i norden forøvrig, så er sysselsatte i landbruket en viktig yrkesgruppe. Deres innsats og kapasitet har innvirkning på nasjonal matproduksjon, og et fokus på deres fysisk og psykiske helse og arbeidsevne er derfor viktig. Forskning viser at denne yrkesgruppen har en rekke utfordringer og eksponeringsfaktorer i sitt arbeidsmiljø og tilknyttet deres yrke i landbruket som kan utgjøre en risiko for fysisk og psykisk uhelse og sykdom. I dag er det mye god forskning som foregår i Norge og i norden, men ofte innad i ulike fag-og forskningsmiljø, og innad i ulike land. Videre er det blant aktører i landbruket et kunnskapsbehov når det gjelder landbruk og helse. Det som trengs, er økt forskning på temaet, økt samarbeid og samordning mellom ulike fag-og forskningsmiljø og ikke minst på tvers av ulike land. Det bør også bli en bedring av formidling av forskningsbehov fra landbruket til relevante forskningsmiljø. Et nordiske fag-og forskningsmøte om landbrukshelse 2020 vil ha potensialet til å kunne bidra til økt kontakt mellom ulike forskningsmiljø, formidling av viktig forskning på temaet, og formidling og identifisering av nye forskningsbehov. Fag-og forskningsmøtet er et arrangement som ledes av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital. Medarrangører er Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, RURALIS, Sverige Landbruksuniversitet, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Vi ønsker å invitere forskere fra hele verden til å presentere forskning på temaet bønder og helse. For å kunne ha et muntlig fremlegg, så er kravet at forskningen skal være relevant for en nordisk kontekst. Møtet vil gå over tre dager, og vil inkludere å se på fagfeltet i praksisk. Konferansen er planlagt å foregå i tilknytning til en naturbruksskole som har videregående opplæring i naturbruk.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram