Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bidrag til utlysning om digitalisering i offentlig sektor

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Number:

311444

Project Period:

2019 - 2020

Organisation:

Location:

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon