Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

Awarded: NOK 15,312

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store økningen av publiserte artikler innen feltet. Den store interessen for LPMOer resulterte i etableringen av et internasjonalt symposium for fagfeltet (The LPMO Symposium). Det første symposiet ble holdt i København i 2016, påfulgt av Marseille i 2018. Nå kommer symposiet "hjem" til Norge. I 2020 organiserer NMBU den tredje LPMO symposiet i Norge, nærmere sagt på Soria Moria hotell 28-30 oktober For å skape et symposium med høy faglig standard er det viktig for oss å få på plass gode foredragsholdere. Vi har derfor invitert ledende forskere innen feltet, fra blant annet USA, Østerrike, Sverige, Frankrike og Norge. Dette medfører en stor kostnad for symposiet da vi støtter opphold og reise. Vi estimerer kostnaden til å være ca 67.500. Et voksende fagfelt som LPMO-feltet har stort behov for rekruttering. En viktig plattform for stimulering av akademisk nysgjerrighet og rekruttering er deltakelse på faglige konferanser/symposier. Et insentiv for deltakelse av unge forskere er lav pris for deltakelse. Vi regner med at vi vil ha ca 40 PhD og MSc studenter som deltakere som vi ønsker å gi 1500 NOK i rabatt (60.000 NOK kostnad). Vi søker forskningsrådet om 40.000 i støtte til å dekke planlagt underskudd forårsaket av rabatterte priser til PhD og MSc studenter. Symposiet vil synliggjøres med en statisk nettside hvor også registrering og opplasting av abstracts vil gjennomføres. Opprettelse og drifting koster 26.000 NOK. Se prosjektbeskrivelse og budsjett for detaljer.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping