Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Alternative title: Research seminar by department of production animal clinical sciences, NMBU

Awarded: NOK 34,999

Department of production animal clinical sciences at the Faculty of veterinary medicine invites partners from industry, goverment and research institutes to a seminar. The aim is to showcase ongoing researchprojects and to stimulate future research collaboration.

For å tilrettelegge for forskningsformidlig, idemyldring og nettverksbygging søker Institutt for produskjonsdyrmedisin om arrangemntsstøtte til et en-dags fagseminar i februar 2020. Det er viktig at dette skjer i forkant av årets frister for prosjektstøtte fra Bionær for å kunne gi resultater i form av søknader til programmet.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram