Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Awarded: NOK 98,784

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger vekt på å tiltrekke oss deltakere fra industrien. Forskningsseminaret bidrar til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Ansvarlig for organiseringen er forskningssjef Kristin Syverud. Seminaret omhandler nanocellulose med fokus på produksjon, karakterisering og anvendelser. Arrangementet passer svært godt i forhold til NANO2021s prioriteringer. Når det gjelder de tematiske prioriteringene er det TEMA 3 og 4, «NanoVT og avanserte materialer – for bedre helse og ny medisinsk teknologi», og «– for økt verdiskaping basert på naturressurser» seminaret adresserer. Også TEMA 2 og 5 «– for redusert miljø- og klimapåvirkning», og «Kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer» vil bli diskutert på seminaret. Målgruppen er PhD-studenter, forskere og representanter fra industribedrifter som har interesse av nanocellulose. Det forventes en god oppslutning av norske og utenlandske deltagere på seminaret, både fra industri og akademia. Vi har hatt flere av verdens ledende forskere som foredragsholdere, og legger opp til dette nå også. Det er en målsetning å få på plass foredrag om implementering av forskningsresultater ved at representanter fra industri som er i slike prosesser inviteres til å holde foredrag. Norges forskningsråd vil bli profilert med logo i invitasjonsmateriell og ellers på konferansen. Da det nå har blitt mer vanlig å dekke de tilreisende foredragsholdernes reiseutgifter samt hotellutgifter, ser vi på en arrangementsstøtte som en mulighet til å sørge for at de mest anerkjente innen fagområdet vil komme. Vi har tidligere fått tilbakemelding fra flere potensielle foredragsholdere om at det blir vanskelig å komme uten reisestøtte

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale