Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Awarded: NOK 98,999

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning fra slike ultralydmålinger er det nødvendig å korrigere for endringer som skyldes temperatur. I Sensorlink sine eksisterende produkter benyttes erfaringsbaserte lineære korreksjonsmetoder som fungerer godt ved stabile temperaturforhold. Men under virkelig produksjon kan man oppleve betydelige temperaturfluktuasjoner, så målet med dette prosjektet er å prøve ut temperaturkorreksjon basert på AI/ML metodikk, og se om det vil kunne forbedre selskapets produkter. Sensorlink har flere ekte datasett som egner seg for dypere analyser av denne problematikken. Spesielt vil man studere målinger fra et veldig godt kontrollert erosjonsforsøk som ble utført i desember 2019. Hovedmålet med prosjektet er å få fram forbedrede løsninger for temperaturkompensering som kan realiseres i Sensorlink sine eksisterende produkter. Sensorlink ønsker å jobbe med Tor Inge Waag fra NORCE Norwegian Research Centre AS. Bakgrunnen for å jobbe med Waag er at han kjenner Sensorlink godt fra tidligere, og således vil kunne bidra effektivt fra første stund i denne aktiviteten.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon