Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2020

Awarded: NOK 0.22 mill.

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 og ERA-nett i 2020. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulike konsortier for å søke EU-prosjekter. NORSØK skal delta på ett arrangement i regi av TP-Organic i 2020. I tillegg har NORSØK hatt møte med administrasjon i TP-Organic og deltatt på et møte mellom to ulike konsortier i pågående Horizon 2020 prosjekt. NORSØK vil delta med to forskere på Organic Word Congress i Rennes, Frankrike 21-22 sept Deltagelsene på ulike internasjonale arenaer er en del av NORSØK sitt arbeid for å posisjonere seg som attraktiv samarbeidsparter for å søke prosjekt finansiert av EU. NORSØK arbeider for å delta i tre ulike prosjektsøknader til Horizon 2020 i 2020. NORSØK sin rolle vil være arbeidspakkeleder og/ eller prosjektmedarbeider. Prosjektene det søkes midler om vil være innen temaene jordkvalitet, resirkulering av næringsstoff i økologisk landbruk, klimagassutslipp, driftssystem og dyrevelferd i økologisk husdyrhold. Det mest utfordrende med prosjektet er å etablere gode konsortier med god framdrift og samhandling i søknadsprosessen.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020