Back to search

FORNY20-FORNY2020

STUD: Sensorita - Data-Driven Waste Management

Alternative title: STUD: Sensorita - Datadrevet avfallshåndtering

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Manager:

Project Number:

311809

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Sensorita develops a sensor system for the waste management industry, with the aim of providing stakeholders with the right information in order to optimize their operations. Smart data collection is the essence of Sensorita's approach. The sensor system uses radar technology and machine learning to measure the waste levels of the bins and containers. Sensorita's mission is to help our customers increase the rate of recycling by providing cutting-edge analytics. Insight into consumer behavior, waste trends and degree of utilization enables more efficient waste management through better planning, logistics and waste collection. By using Sensorita in operations, the customers will cut costs and CO2 emissions associated with ineffective waste collection. By the end of October 2021 the team behind Sensorita has developed a working prototype, which was field tested at a construction site in Oslo over seven weeks.

I løpet av prosjektperioden har Sensorita pivotert til å rette fokus mot næringsavfall og spesielt avfall generert fra byggeplasser. Sensorita har utviklet og gjennomført en vellykket feltest av en prototype som kan måle fyllingsgrad i store avfallscontainere uten lokk. Dette er en produkt som er svært etterspurt av aktører i både byggebransjen og avfallsbransjen. Et slikt sensorsystem vil kunne automatisere oppgaver som i dag gjøres manuelt og bidra med informasjon som gjør at man kan gjøre betraktelige kostnads- og utlippskutt. Denne løsningen vil ha store positive virkninger på mange ledd i avfallshånderingen. Prosjektet har dannet et godt grunnlag for videre utvikling av teknologien.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020