Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2020

Awarded: NOK 1.3 mill.

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horizon 2020 med søknadsfrist i 2020. CICERO ønsker å bidra sterkere til europeisk klimaforskning gjennom deltakelse i forskningsprosjekter med konkurransedyktige konsortier med nåværende og nye samarbeidspartnere. Instituttet har en forskerstab med bred faglig bakgrunn, og sikter seg inn på tverrgående samarbeid både internt og eksternt i utarbeidelsen av gode søknader. Prosjektetableringen vil dermed gjelde utlysinger fra flere ulike delprogrammer. Prosjektutvikling, posisjoneringsaktiviteter og prosjektgjennomføring inngår som en del av instituttets plan om å øke muligheten for å koordinere flere EU-prosjekter i kommende år.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020